opšti uslovi

higijena

Članovi su obavezni da održavaju prostorije urednim, da se pristojno ponašaju i da ne uznemiravaju i ometaju druge članove. Članovi su obavezni da koriste sopstvene peškire i da nose odgovarajuću sportsku obuću. Nije dozvoljeno ulaziti u prostoriju za trening u istoj obući koja se koristi spolja. Nije dozvoljeno korišćenje majica bez rukava, triko majica ili prekratkih šorceva. Član se slaže da neće koristiti usluge Fit Hub-a u medicinskom stanju koje uključuje: otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.

ZAKAZIVANJE/OTKAZIVANJE TERMINA

Neophodno je poštovanje radnog vremena. Članovi su dužni da napuste prostorije u naznačeno vreme zatvaranja. Termini treninga nisu fiksni i zakazuju se i otkazuju putem aplikacije. Termin je moguće zakazati najkasnije 2 sata pre početka. Ukoliko nema prijavljenih za trening 2 sata pre početka, taj termin se otkazuje. Trening je moguće otkazati najkasnije 2 sata pre početka. Trening koji je član uredno zakazao, a nije na vreme otkazao, se smatra iskorišćenim treningom. Neophodno je doći 15 minuta pre zakazanog termina, kako bi trening za sve članove započeo u isto vreme.

zdravstveno stanje

Vežbanje i druge aktivnosti u trening centru se obavljaju na vlastitu odgovornost. Fit Hub nije odgovoran za nezgode ili bilo kakve druge posledice koje su prouzrokovane zdravstvenim stanjem člana. Član izjavljuje da, svojevoljno, isključivo na svoj rizik i odgovornost, pristupa korišćenju usluga, opreme i objekta Fit Hub-a. Član izjavljuje da je svestan rizika od povređivanja i mogućih zdravstvenih problema proizašlih iz aktivnosti u Fit Hub-u.

OPREMA I PROSTORIJE

a. Opremu treba koristiti u skladu sa uputstvima i namenom. Fit Hub nije odgovoran za posledice nepravilnog korišćenja opreme. Nakon svakog korišćenja opremu je potrebno vratiti na propisano mesto. Član snosi troškove za sva oštećenja nastala na opremi nepravilnim korišćenjem.
b. Članovima nije dozvoljeno da ulaze u prostorije za zaposlene.
c. Fit Hub nije odgovoran za lične predmete i novac unutar prostorija trening centra. Svi lični predmeti moraju biti uklonjeni iz ormarića. Član je saglasan da opremu, svlačionice, tuševe, parkirališta i okolinu Fit Hub-a koristi na sopstvenu odgovornost.
d. Pušenje, konzumacija i prodaja alkohola, droga i ilegalnih preparata je strogo zabranjena. Članovi koji se ne budu pridržavali ove zabrane izgubiće pravo na članstvo i biće zamoljeni da odmah napuste trening centar.
e. Zabranjeno je unošenje hrane i korišćenje staklenih posuda u prostorijama trening centra.

Članovi koji se ne pridržavaju opštih uslova mogu trenutno ostati bez članstva i/ili biti udaljeni iz prostorija trening centra. Neiskorišćeni termini iz paketa usluga neće biti nadoknađeni ukoliko nisu iskorišćeni iz opravdanih razloga (bolest, smrt člana porodice…).

Za sve probleme, nepravilnosti ili primedbe vezane za trening centar, osoblje ili druge članove, član se može usmeno obratiti direktoru Slobodanu Smiljaniću ili pisano na e-mail info@fithubconcept.rs
Fit Hub doo